wp442ac4da_0f.jpg
wpe11e0dce.png
wpe11e0dce.png

© 2002 A.P Bintang Rajin Sdn Bhd    | Term & Condition

wp37cc7678.png
wp4acaf35b.png
wpd3479a03_0f.jpg
wp47427de4.png
wpdf104400.png

SAYA / I HEREBY

1. MENGAKU BAHAWA SEGALA MATLUMAT YANG DIBERI ADALAH BETUL DAN BENAR

DECLARE THAT THE INFORMATION PROVIDED HEREIN IS TRUE AND CORRECT

2. BERSETUJU MENERIMA SYARAT-SYARAT YANG DIITAWAR OLEH AGENSI PEKERJAAN BINTANG RAJIN SDN BHD SEPERTI BERIKUT

AGREE TO ACCEPT THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS OFFER BY AGENSI PEKERJAAN BINTANG RAJIN SDN BHD

A. MEMBUAT BAYARAN PENDAFTARAN SEBANYAK RM 12.00

PAID OF RM 12.00 AS REGISTRATION FEES

B. MENYERAHKAN SEKEPING (1) GAMBAR BERUKURAN PASPORT, SATU (1) SALINAN KAD PENGENALAN, SATU (1) SALINAN LESEN MEMANDU, SALINAN SIJIL PELAJARAN, DAN LAIN-LAIN DOKUMEN KEPADA PIHAK AGENSI.

TO PROVIDE THE AGENCY ONE (1) PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH, ONE (1) PHOTOCOPY OF IDENTITY CARD, ONE (1) PHOTOCOPY OF DRIVING LICENCE, PHOTOCOPY OF QUALIFIED CERTIFICATES, AND OTHERS RELATED DOCUMENTS.

C. PIHAK AGENSI AKAN MENCARI SATU (1) PEKERJAAN BARU UNTUK PIHAK PEMOHON DALAM TEMPOH SATU (1) TAHUN

THE AGENCY WILL LOOK FOR ONE (1) NEW JOB TO THE APPLICANT WITHIN THE TIME PERIOD OF ONE (1) YEAR

D. MEMBUAT BAYARAN SEBANYAK DUA PULUH PERATUS (20%) DARIPADA GAJI, ELEAUN DAN KOMISYEN BULAN PERTAMA (26 HARI KERJA) SAYA KEPADA PIHAK AGENSI SEBAGAI KOMISYEN AGENSI SETELAH SAYA BERSETUJU MENERIMA TAWARAN KERJA YANG DIPERKENALKAN OLEH PIHAK AGENSI.

TO PAY TWENTY PERCENT (20%) OUT OF MY FIRST MONTH (26 WORKING DAYS) SALARY, ALLOWANCE AND COMMISSION TO THE AGENCY AS COMMISSION TO THE AGENCY ONCE I ACCEPT THE EMPLOYMENT WHICH WAS INTRODUCED BY THE AGENCY